บริการของ รพ.

เพื่อการบริการที่รวดเร็ว

ตารางการให้บริการ

ตรางการบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแกลง

การใช้บัตรทอง

คำแนะนำสิ่งที่ต้องเตรียมมา

สิทธิเบิกได้-จ่ายตรง

การขึ้นทะเบียนเบิกได้ –จ่ายตรง

อนุโมทนาบุญ

โรงพยาบาลแกลงขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้บริจาคให้แก่โรงพยาบาลแกลง

รับสมัครงาน

Vaccine

ประกาศ การเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด

แสดงความยินดี

งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแกลง ใส่เครื่องช่วยกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ สำเร็จ

    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 งานห้องผ่าตัด โรงพยาบาลแกลง ใส่เครื่องช่วยกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ( DDDR pacemaker implantation) ได้สำเร็จเรียบร้อย ใช้เวลาเพียง 40 นาที โดย ท่านนายแพทย์สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกลง ได้เป็นผู้ผ่าตัดด้วยตัวเอง ผลการผ่าตัดประสบความสำเร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี

จัดซื้อ-จัดจ้าง

วัสดุ

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ยา-เวชภัณฑ์

ประกาศราคากลาง

สมัครงาน

ประกาศ

ด้วยโรงพยาบาลมีความจำเป็น ต้องขอให้ประชาชนที่มาใช้บริการ นำบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อเป็นการแสดงยืนยันตัวตน ในการเข้ารับบริการตรวจรักษา ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

จึงขอความร่วมมือทุกท่าน
นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย
ทุกครั้ง ทุกคน ทุกสิทธิ์
จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ระบบงานต่างๆ