บริการของ รพ.

เพื่อการบริการที่รวดเร็ว

การให้บริการคลินิกนอกเวลา

การบริการคลินิกนอกเวลา(SMC)โรงพยาบาลแกลง

ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก

ตรางการบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแกลง

สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง)

คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

สิทธิเบิกได้-จ่ายตรง

การขึ้นทะเบียนเบิกได้ –จ่ายตรง

อนุโมทนาบุญ

โรงพยาบาลแกลงขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้บริจาคให้แก่โรงพยาบาลแกลง

รับสมัครงาน

ข่าวประกาศ

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อยาจำนวน 6 รายการด้วยวิธี e-bidding เลขที่ 5-2567 (67069027634)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อยาจำนวน 6 รายการด้วยวิธี e-bidding เลขที่ 5-2567 (67069027634)Download ...
Read More

จัดซื้อ-จัดจ้าง

5

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศคลัง

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชมรมส่งเสริมคุณธรรม

ประกาศเจตนารมณ์

  ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ประกาศเจตนารมณ์-No-Gift-Policy-สธ_-ปีงบฯ-67-ปลัด-สธ_Download   ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ...
Read More

ระบบงานต่างๆ