โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ 66079620248)