โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566