โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเช่าระบบจัดเก็บและรับ-ส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 66099005781)