โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ประกาศ จ้างเหมา TEST LOAD ลิฟต์โดยสาร อาคาร ๑๑๔ เตียง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง