โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูก ชนิดหัวล็อค สามารถรองรับ variable angle ได้ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66129278941

วันที่ 21 ธันวาคม 2566