โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

เรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติพร้อมเครื่องทำสเมียร์เลือดและย้อมสีอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙ จำนวน ๒ รายการเรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ

วันที่ 10 มกราคม 2567