โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอินเตอร์เ่นตรายปี จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 67039430643