โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซิื้อครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 67049164966