โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานเก็บกวาดขยะ จำนวน 4 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 67059076010