โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา