โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่โครงการ 66119520155

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566