โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ตำรับตำราที่ได้จากการสังคายนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย