โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการของโรงพยาบาลแกลง จำนวน 4 ราย