โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ผู้ป่วยหญิงชรา เป็นโรคหัวใจเต้นช้ามาก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.

ผู้ป่วยหญิงชรา อายุ 83 ปี

มาด้วยอาการวิงเวียน หน้ามืด ชัก เกร็งชั่วขณะ

ตรวจพบเป็นโรคหัวใจเต้นช้ามาก ( sick sinus syndrome ) ได้รับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร ( pacemaker )

ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่ 2 ของโรงพยาบาลแกลง

โดย นายแพทย์สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกลง

เป็นผู้ผ่าตัดด้วยตนเอง

ผลการผ่าตัดประสบความสำเร็จเรียบร้อยดี