โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

คณะออกนิเทศงานสาธารณสุข CUP แกลง ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวิลาวัลย์ เอี่ยมสอาด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง และคณะออกนิเทศงานสาธารณสุข CUP แกลง ครั้งที่ 1/2566

ณ โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหินแท่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรค พร้อมสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายแพทย์สุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกลง นายประจักษ์ ศักดาเพชรศิริ รักษาราชการแทนสาธารณสุขอำเภอแกลง และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ