โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

พิธีเปิดงานวิ่งเพื่อทุนการศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลแกลง “ Run Together For Better Care ”

พิธีเปิดงานวิ่งเพื่อทุนการศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลแกลง Run Together For Better Care ”

ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566
ณ ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง จ.ระยอง
นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เป็นประธานในพิธีเปิดงานวิ่การกุศล“Run Together For Better Care”
โดยมี นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแกลง เป็นผู้กล่าวรายงานและผู้สนับสนุนจากสหกรณ์ร่วมพัฒน์โรงพยาบาลแกลง
เทศบาลตำบลสุนทรภู่ ผู้สนับสนุนต่าง ๆ และผู้เข้าร่วมงานวิ่งทุกท่าน ร่วมต้อนรับ
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายบริการของโรงพยาบาล โดยการจัดหาทุนการศึกษาให้กับพยาบาล จำนวน 15 ทุน และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี โดยการออกกำลังกายกลุ่มเป้าหมายในการจัดงานคือ ประชาชนในเขตอำเภอแกลง อำเภอใกล้เคียง และประชาชนทั่วไป