โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๑ รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง