โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา