โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเภสัชกร กลุ่มงานงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา