โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง โดยแบ่งจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) จำนวน 2 อัตรา