บริการของ รพ.

เพื่อการบริการที่รวดเร็ว

การให้บริการคลินิกนอกเวลา

การบริการคลินิกนอกเวลา(SMC)โรงพยาบาลแกลง

ตารางการให้บริการผู้ป่วยนอก

ตรางการบริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลแกลง

สิทธิหลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง)

คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

สิทธิเบิกได้-จ่ายตรง

การขึ้นทะเบียนเบิกได้ –จ่ายตรง

อนุโมทนาบุญ

โรงพยาบาลแกลงขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้บริจาคให้แก่โรงพยาบาลแกลง

รับสมัครงาน

ข่าวประกาศ

จัดซื้อ-จัดจ้าง

5

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ประกาศคลัง

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์


ชมรมส่งเสริมคุณธรรม

No posts found.

ระบบงานต่างๆ