โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

Our Blog

ผู้ป่วยหญิงชรา เป็นโรคหัวใจเต้นช้ามาก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.

ผู้ป่วยหญิงชรา อายุ 83 ปี มาด้วยอาการวิงเวียน หน้ามืด ชัก เกร็งชั่วขณะ ตรวจพบเป็นโรคหัวใจเต้นช้ามาก ( sick sinus syndrome ) ได้รับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร ( pacemaker ) ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่ 2

Read More

คณะออกนิเทศงานสาธารณสุข CUP แกลง ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวิลาวัลย์ เอี่ยมสอาด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง และคณะออกนิเทศงานสาธารณสุข CUP แกลง ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหินแท่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรค

Read More