โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

Our Blog

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูก ชนิดหัวล็อค สามารถรองรับ varibile angle ได้ จำนวน ๓๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66129278941

วันที่ 17 มกราคม 2567

Read More

เรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติพร้อมเครื่องทำสเมียร์เลือดและย้อมสีอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙ จำนวน ๒ รายการเรื่อง ประกาศประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ

วันที่ 10 มกราคม 2567

Read More

เรื่อง ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดและแยกชนิดของเม็ดเลือดขาวอัตโนมัติพร้อมเครื่องทำสเมียร์เลือดและย้อมสีอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ปี 2567-2569 จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66129391648

วันที่ 26 ธันวาคม 2566

Read More

เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดโลหะดามกระดูก ชนิดหัวล็อค สามารถรองรับ variable angle ได้ จำนวน ๓๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 66129278941

วันที่ 21 ธันวาคม 2566

Read More