โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

Our Blog

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะ ปี ๒๕๖๗-๒๕๖๙ รายการชุดน้ำยาตรวจตะกอนและสารเคมีในปัสสาวะ จำนวน ๖๓,๖๐๐ รายงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่โครงการ ๖๗๐๓๙๕๒๐๙๑๙

Read More