โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ประกาศโรงพยาบาลแกลง เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำหรับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแกลง)