ประชาสัมพันธ์

ประกาศเช่าพื้นที่ว่างสวนสุขใจรพ.แกลง-1Download เอกสารการประมูลเช่าพื้นที่สวนสุขใจรพ.แกลงDownload …
อ่านต่อ
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100083131902473 …
อ่านต่อ
ผู้ป่วยหญิงชรา อายุ 83 ปี มาด้วยอาการวิงเวียน หน้ามืด ชัก เกร็งชั่วขณะ ตรวจพบเป็นโรคหัวใจเต้นช้ามาก ( sick sinus syndrome ) ได้รับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร ( pacemaker ) ซึ่งเป็นผู้ป่วยรายที่ 2 …
อ่านต่อ
นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นางวิลาวัลย์ เอี่ยมสอาด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง และคณะออกนิเทศงานสาธารณสุข CUP แกลง ครั้งที่ 1/2566 ณ โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหินแท่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรค …
อ่านต่อ
จังหวัดระยอง ได้คัดเลือกข้าราชการที่เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง (ตำแหน่งเลื่อนไหล) รายนางสาวชลธิชา ใบคราม ได้รับการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ Download …
อ่านต่อ
123-456-7890 พิธีเปิดงานวิ่งเพื่อทุนการศึกษาพยาบาล โรงพยาบาลแกลง Run Together For Better Care ” ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566ณ ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีเปิดงานวิ่การกุศล“Run Together …
อ่านต่อ
สหกรณ์​ร่วมพัฒน์ รพ.แกลงจำกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรม Run together for better care สถานที่ร่วมกิจกรรม ณ.ถนนเรียบชายหาดแหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง จ.ระยอง ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 05:30 น …
อ่านต่อ
Love word message and flowers on notepaper with paper clips, binder clip and washi tape on light brown textured paper …
อ่านต่อ
ขออนุโมทนาบุญคณะลูกหลาน คุณแม่หมวย แซ่หอ ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลแกลง อุทิศให้คุณแม่หมวย แซ่หอ ผู้ล่วงลับ …
อ่านต่อ
โรงพยาบาลแกลง ประกาศเจตนารมณ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร และการเคารพสิทธิมนุษยชนที่เป็นจริยธรรมสากล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้แนวคิด “โรงพยาบาลแกลงใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลแกลง ครั้งที่ 12/2565 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 …
อ่านต่อ
สหกรณ์​ร่วมพัฒน์ รพ.แกลงจำกัด ขอเชิญร่วมกิจกรรม Run together for better care สถานที่ร่วมกิจกรรม ณ.ถนนเรียบชายหาดแหลมแม่พิมพ์ อ.แกลง จ.ระยอง ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 05:30 น …
อ่านต่อ