โรงพยาบาลแกลง 254 สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กลุ่มภารกิจด้านการบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ จำนวน 1 อัตรา